header1 voordelen
header2 voordelen

Nieuws en links

Nieuws

Regelmatig wordt in de media aandacht besteed aan MoveRTK. Klik op één van de onderstaande links voor het artikel:

- Nauwkeurige plaatsbepaling rukt op
Nieuwe Oogst, 23 september 2017
- MoveRTK maakt GPS nauwkeurig en betrouwbaar
LTOledenvoordeel.nl, 16 juli 2015
- Animatie over precisielandbouw

- Onbemand maaien met MoveRTK
Bouwendnederland.nl, 9 juli 2013
- Demonstraties MoveRTK tijdens de AgroTechniek Holland 2012

- MoveRTK nu ook voor John Deere GPS
NieuweOogst.nu, 16 december 2011
- MoveRTK blijft doorontwikkelen
COMmunicatie, oktober 2011
- Pre-IPC traject gaat leven
COMmunicatie, september 2011
- MoveRTK geeft nieuwe toepassingen
Nieuwe Oogst, 17 september 2011
- "Prima bereik op het hele bedrijf"
Nieuwe Oogst, 27 augustus 2011
- MoveRTK opent wereld aan mogelijkheden
Nieuwe Oogst, 30 juli 2011
- "MoveRTK werkt fantastisch"
Nieuwe Oogst, 23 juli 2011
- MoveRTK
Grondig, februari 2011
- Nieuw netwerk voor positiebepaling
Nieuwe Oogst, 24 december 2010

Interessante links

LTO Noord
LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders.
> Lees meer

ZLTO
De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigt ZLTO ruim 18.000 leden, die ondersteunend worden bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.
> Lees meer

LLTB
De LLTB wil haar leden ondersteunen in goed ondernemerschap en tegelijkertijd een gezaghebbende partij zijn die het algemeen maatschappelijk belang van de Limburgse land- en tuinbouw blijft benadrukken en onderbouwen.
> Lees meer

KAVB
De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is een branchevereniging voor de bloembollensector, die in 1860 werd opgericht.
> Lees meer

CUMELA
CUMELA Nederland is de brancheorganisatie voor de cumelabedrijven in Nederland. Dit zijn de bedrijven die actief zijn in cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en loonwerk agrarisch.
> Lees meer

Fedecom
Fedecom is de branchevereniging voor bedrijven in de Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern transport. Fedecom behartigt de belangen van fabrikanten, importeurs en mechanisatiebedrijven in Nederland.
> Lees meer

Bouwend Nederland
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.
> Lees meer